სინგლი

1 ერთადგილიანი საწოლი

დაბლი

1 ორადგილიანი საწოლი

თვინი

2 ერთადგილიანი საწოლი

სამადგილიანი

1 ორადგილიანი საწოლი/ 1 ერთადგილიანი

საოჯახო

1 ორადგილიანი საწოლი / 2 ერთადგილიანი

ოთხადგილიანი

4 ერთადგილიანი საწოლი

ლუქსი

1 ორადგილიანი საწოლი/ 2 ერთადგილიანი